Tất cả các trường nam sinh

SchoolAdvice cố gắng hết sức để liệt kê tất cả các trường dành cho giới tính ở Canada. Trong khi một số trường chọn trả một khoản phí cho vị trí nổi bật, hầu hết các trường đều được công bố ủng hộ. Chúng tôi làm điều này để hỗ trợ một trụ cột chính của sứ mệnh SchoolAdvice: cung cấp cho các gia đình danh sách các lựa chọn trường học toàn diện nhất. Xin lưu ý, tất cả các nam sinh, các trường đơn giới được liệt kê theo thứ tự ngẫu nhiên.

 

Chúng tôi cũng cung cấp cho các gia đình xem xét tất cả các trường nam sinh 30 phút tư vấn miễn phí.  Các chuyên gia tư vấn của SchoolAdvice là các chuyên gia giáo dục được công nhận có kinh nghiệm giảng dạy và quản lý trong các khu vực trường công lập, tư thục và trường độc lập. Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm.

Danh sách các trường dành cho nam sinh ở Canada

Đại học St. Andrew trên SchoolAdvice.net

Cao đẳng St. Andrew

Aurora, BẬT
$ 39,655 ~ $ 74,355
Gr. 5-12, Tất cả nam sinh, Trường truyền thống, Ban ngày & Nội trú
Trường North Point trên SchoolAdvice.net

Trường North Point

Calgary, AB
$ 8,000 ~ $ 16,000
Gr. JK-12, K-9 riêng biệt theo giới tính, Học 10-12, Tiến bộ, Trường ban ngày
Sacred Heart School of Halifax trên SchoolAdvice.net

Trường Sacred Heart của Halifax

Halifax, NS
$ 13,820 ~ $ 19,360
Gr. PS-6 Coed, Gr. 7-12 Giới tính riêng biệt, Truyền thống, Dựa trên đức tin, Trường học ban ngày
Trường Đại học St. Peter's ACHS trên SchoolAdvice.net

Trường đại học St. Peter's ACHS College

Bừa, BẬT
$ 8,500 ~ $ 29,000
Gr. 1-8, Tất cả các bé trai, Truyền thống, Ngày & Nội trú

Chương trình Teens Troubled Teens (BC)

Kelowna, BC ~ Khu vực Barrie, BẬT
$ Thay đổi với Chương trình Điều trị
Gr. 7-12, Coed, Thanh thiếu niên gặp rắc rối, Ban ngày & Trường nội trú
Selwyn House School trên SchoolAdvice.net

Selwyn House School

Montreal, QC
$ 21,850 ~ $ 27,690
Gr. K-11, Tất cả nam sinh, Nghệ thuật tự do, Trường ban ngày
Đủ điều kiện tiếng Anh KHÔNG yêu cầu, học lớp 12
Trường trung học Loyola trên SchoolAdvice.net

Loyola trung học

Montreal, QC
$10,300
Gr. 7-11, Coed (tính đến năm 2022/23), Truyền thống, Dựa trên niềm tin, Trường học ban ngày
Yêu cầu đủ điều kiện tiếng Anh
Trường Linbrook trên SchoolAdvice.net

Linbrook School

Oakville, BẬT
$ 29,935 ~ $ 30,660
Gr. JK-8, Tất cả nam sinh, Truyền thống, Trường ban ngày
Trường Sterling Hall trên SchoolAdvice.net

Trường Sterling Hall

Toronto, ON
$35,000
Gr. JK-8, Tất cả nam sinh, Tiến bộ, Trường học ban ngày
Trường học Crescent trên SchoolAdvice.net

Trường học lưỡi liềm

Toronto, ON
$39,590
Gr. 3-12, Tất cả nam sinh, Truyền thống, Trường ban ngày
Đại học Hoàng gia St. George's trên SchoolAdvice.net

Đại học Hoàng gia St. George's

Toronto, ON
$37,380
Gr. 3-12, Tất cả nam sinh, Tiến bộ, Chương trình Capstone, Trường Ban ngày
Cao đẳng Upper Canada trên SchoolAdvice.net

Cao đẳng Upper Canada

Toronto, ON
$ 36,700 ~ $ 71,875
Gr. SK-12, Tất cả nam sinh, Tú tài Quốc tế, Trường Ban ngày & Nội trú
Trường Northmount trên SchoolAdvice.net

Trường Northmount

Toronto, ON
$ 20,200 ~ $ 38,000
Gr. JK-8, Trường học ban ngày dành cho tất cả nam sinh, truyền thống, dựa trên đức tin (Công giáo)
Trường đại học St. Michael's trên SchoolAdvice.net

Trường đại học St. Michael's

Toronto, ON
$22,250
Gr. 7-12, Tất cả nam sinh, Nghệ thuật tự do, Dựa trên niềm tin, Trường học ban ngày
Bài học sớm của St. Clement trên SchoolAdvice.net

Trường dạy học sớm của St. Clement

Toronto, ON
$ 10,000 ~ $ 21,075
Gr. PS-K Coed, Gr. 1-2 Tất cả Nam sinh, Cấp tiến, Trường ban ngày
Trường hợp xướng Thánh Michael trên SchoolAdvice.net

Trường hợp xướng Thánh Michael

Toronto, ON
$7,500
Gr. 3 - 12, Tất cả nam sinh, Truyền thống, Dựa trên niềm tin, Trọng tâm âm nhạc, Trường học ban ngày
Trường St. George trên SchoolAdvice.net

George's School

Vancouver, BC
$ 27,800 ~ $ 82,700
Gr. 1-12, Tất cả nam sinh, Trường truyền thống, Ban ngày & Nội trú
Cao đẳng Vancouver trên SchoolAdvice.net

Cao đẳng Vancouver

Vancouver, BC
$ 8,600 ~ $ 22,680
Gr. K-12, Tất cả nam sinh, Truyền thống, Dựa trên niềm tin, Trường ban ngày
Học viện Robert Land trên SchoolAdvicee.net

Học viện Robert Land

Wellandport, BẬT
$ 61,200 ~ $ 65,000
Gr. 5-12, Tất cả nam sinh, Phong cách quân đội, Ban ngày & Trường nội trú

Danh sách các trường quốc tế dành cho nam sinh

Danh sách các trường dành cho nam sinh ở Mỹ

Trường Hillside

Marlborough, Massachusetts
$ 36,300 ~ $ 68,300
Gr. 5-9, Tất cả nam sinh, Truyền thống, Hỗ trợ Sự khác biệt trong Học tập, Trường Ban ngày & Nội trú

Trường McCallie

Chattanooga, Tennessee
$ 30,640 ~ $ 62,600
Gr. 6-12, Tất cả nam sinh, Dự bị đại học, Cơ đốc giáo, Trường Ban ngày & Nội trú
Học viện Alpine trên SchoolAdvice.net

Học viện Alps

Erda, UT
$120,000
Gr. 7-12, Giới tính riêng biệt, Trị liệu, Truyền thống, Trường nội trú

Trường Dự bị Đại học Chaminade

St. Louis, Missouri
$ 24,000 ~ $ 45,000
Gr. 6-12, Coed, Dự bị đại học, Căn cứ Niềm tin, Trường Ban ngày & Nội trú
Trường Quận Hampshire trên SchoolAdvice.net

Hampshire Country School

Rindge, New Hampshire
$75,000
Gr. 3-10, Con trai, Sự khác biệt trong học tập, Nghệ thuật tự do, Nội trú
Trường học Annie Wright trên SchoolAdvice.net

Trường Annie Wright

Tacoma, Washington
$ 19,800 ~ $ 68,500
Gr. PS-12, Coed, IB, Ban ngày & Trường nội trú
Trang chủ Thanh niên Paul Anderson trên SchoolAdvice.net

Trang chủ thanh niên Paul Anderson

Thánh Vidalia, Georgia
Liên hệ
Tuổi 16-21, Tất cả nam, Dựa trên đức tin, Thanh thiếu niên gặp rắc rối và Nam thanh niên

Avon Old Farms School

Avon, Connecticut
$ 52,740 ~ $ 69,450
Gr. 9-12, Tất cả nam sinh, Dự bị đại học, Ban ngày & Trường nội trú

Trường Dự bị Georgetown

Bắc Bethesda, Maryland
$ 39,385 ~ $ 63,800
Gr. 9-12, Tất cả nam sinh, Dự bị đại học, Căn cứ Niềm tin, Trường Ban ngày & Nội trú

Trường học di sản

Salt Lake City, Utah
$150,000
Gr. 7-12 (Bé trai) 7-12 (Bé gái), Nhu cầu đặc biệt, Năng khiếu, Cầu tiến, Nội trú

Trường trung học St. Francis

Hamburg, New York
$14,000
Gr. 9-12, Con trai, Truyền thống, Ngày & Nội trú

Học viện quân đội và hải quân

Carlsbad, California
$ 28,000 ~ $ 48,000
Gr. 7-12, Nam sinh, Truyền thống, Chương trình năng khiếu, Ban ngày & Nội trú

Trường Trinity-Pawling

Cầm đồ, NY
$ 32,000 ~ $ 66,000
Gr. 7-12, Tất cả nam sinh, Dự bị Đại học, Trường Ban ngày & Nội trú
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục & giám hộ
5

Truy cập điện thoại khẩn cấp 24 / 7

Người giám hộ SchoolAdvice có mặt suốt ngày đêm.
5

Dịch vụ ngân hàng

SchoolAdvice hỗ trợ thiết lập tài khoản ngân hàng địa phương cho con trai hoặc con gái của bạn.
5

Lựa chọn & Đề xuất của trường học

SchoolAdvice có thể hỗ trợ đăng ký, nộp đơn và giới thiệu trường học.
5

Bảo hiểm y tế

SchoolAdvice hỗ trợ bảo hiểm y tế cho con của bạn.
5

Phỏng vấn giáo viên phụ huynh

Người giám hộ của SchoolAdvice có thể tham dự các cuộc phỏng vấn của trường và báo cáo cho phụ huynh.
5

Dịch vụ cố vấn cá nhân

SchoolAdvice cung cấp dịch vụ cố vấn và tư vấn cho sinh viên.

Bản quyền © 2023 SchoolAdvice Inc. |   Được cung cấp bởi Sparrow Digital Inc.

376 Đại lộ Victoria # 200
Westmount, QC Canada, H3Z 1C3

Chính sách Bảo mật
Chính sách Cookie
Điều khoản sử dụng
Huy hiệu Hosting xanh