Tham gia mạng SchoolAdvice

Bạn có phải là một nhà giáo dục muốn làm việc với tư cách là một Nhà tư vấn Giáo dục độc lập? Hoặc có lẽ bạn đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của mình? Nếu vậy thì hãy coi như đã đăng ký Trường được công nhận Chuyên viên hỗ trợ. Một cộng sự cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn của họ (dạy kèm, tư vấn, tư vấn tuyển sinh, tư vấn chương trình học, tiếp thị trường học, giám hộ, ở nhà, dạy học tại nhà là một vài ví dụ). Bạn muốn tìm hiểu cách thiết lập doanh nghiệp tư vấn giáo dục trực tuyến của riêng mình? SchoolAdvice cung cấp một chương trình trực tuyến 60 ngày đưa bạn vào bên trong SchoolAdvice để học hỏi từ các chuyên gia. Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm.

 

Gọi hoặc Gửi email cho chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách làm việc với SchoolAdvice.
(438) 300 6190 | (866) 300 9181
[email được bảo vệ]

Tin

376 Đại lộ Victoria # 200
Westmount, QC Canada, H3Z 1C3

Chính sách Bảo mật
Chính sách Cookie
Điều khoản sử dụng
Huy hiệu Hosting xanh